에스토니아어/숫자

에스토니아어 숫자편집

0 - null

1 - üks

2 - kaks

3 - kolm

4 - neli

5 - viis

6 - kuus

7 - seitse

8 - kaheksa

9 - üheksa

10 - kümme

11 - üksteist

12 - kaksteist

13 - kolmteist

14 - neliteist

15 - viisteist

16 - kuusteist

17 - seitseteist

18 - kaheksateist

19 - üheksateist

20 - kakskümmend

21 - kakskümmendüks

22 - kakskümmendkaks

30 - kolmkümmend

31 - kolmkümmendüks

100 - sada

1000 - tuhat

10000 - kümme tuhat

100000 - sada tuhat

1000000 - miljon

1/2 - üks kahendik, pool, null koma viis

1/3 - üks kolmandik, kolmandik

1/4 - üks neljandik, veerand