:User no-2

no-2
Denne brukaren har god kjennskap til norsk.